E- Defter Zorunluluğu Hakkında
15 Aralık 2021 Çarşamba
E- Defter Zorunluluğu Hakkında

Sayın Üyemiz;

526 Sıra No.lu VUK Tebliğ ile Eklenen Bent) Bu Tebliğin "IV.1.4" numaralı bölümünün (a) fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılanlar 01.07.2021 tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan üyelerimiz e. Fatura uygulamasına geçmişlerdir.

 

Bu zorunluluktan hareketle;

 

-      E. Fatura uygulamasını zorunlu olarak başlatmakla birlikte Vergi Usul yasanın 176 ve izleyen maddeleri uyarınca hadleri aşmadıkları için bilanço esasına geçmek zorunda olmayan İşletme defteri tutan üyelerimiz Defter beyan sisteminde ( DBS ) kayıtlarını tutmaya devam edeceklerdir.

 

-      E. Fatura uygulamasını zorunlu olarak başlatmış ancak 2021 yılında Defter beyan sisteminde ( DBS ) devam etmekte iken, Vergi Usul yasanın 176 ve izleyen maddeleri uyarınca hadleri aşarak 2022 yılında bilanço esasına geçmek zorunda olacak üyelerimiz e.Defter uygulamasını 01.01.2022 tarihinden itibaren başlatmak zorundadır.

 

-      Öteden beri Bilanço esasında defter tutmakta olup, 01.07.2021 tarihinde e. Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçen üyelerimizin 01.01.2022 tarihinden itibaren e.Defter uygulamasını başlatmak zorundadırlar.

 

Yukarıda izah edilen bilgiler kapsamında, çalıştığınız mali müşaviriniz ile veya entegratör firma ile duruma uyumlu hale gelmek üzere görüşmenizi tavsiye ederiz.