ÖNEMLİ DUYURU!!! Fiyat Etiketlerinde Bulunması Gereken Bilgiler Hakkında Hatırlatmadır!
5 Temmuz 2024 Cuma
ÖNEMLİ DUYURU!!! Fiyat Etiketlerinde Bulunması Gereken Bilgiler Hakkında Hatırlatmadır!

Değerli Üyelerimiz,

28/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmakla yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliğine göre;
Perakende satışa arz edilen malların üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. (Md.5)

 

Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne göre denetimler yapılmaktadır. Buna göre müesseselerde bulunan fiyat etiketlerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerektiği üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine göre;

  • Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur.

-Malın üretim yeri,

-Malın ayırıcı özelliği,

-Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, (“Fiyatlarımıza KDV Dahildir” ibaresi yer almalıdır.)

-Malın satış fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

-Malın indirim öncesi satış fiyatı

  • Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret bulunması, İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması zorunludur.
  • Etiket ve listelere fiyatların hemen altına gelecek şekilde “Fiyatlarımıza KDV dahildir.” İbaresi yazılmalıdır. Bu ibare elle yazılabileceği gibi, kaşe kullanmak suretiyle de basılabilir veya önceden matbaada bastırılabilir.

 

Etiket ve listelerde satış fiyatlarının; “Türk Lirası”“TL” veya “₺” simgesi şeklinde yazılması zorunludur.

 

Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de düzenlenerek asılması zorunludur. Hizmetlere ilişkin tarifelerde hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve bu fiyatın uygulanmaya başladığı tarihin belirtilmesi yeterlidir.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından konuya ilişkin denetimler yapılmakta olup Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılığın tespiti halinde idari para cezası uygulanmaktadır.


İndirimsiz satış yapılması halinde kullanılması gereken etiket örneği;

 


İndirimli satış yapılması halinde kullanılması gereken etiket örneği;