Tarihçe

Ersin AKBAYLAR
KURUCU BAŞKAN

Ersan TÜYENE
BAŞKAN

Kurucu Yönetim Kurulu

Başkan: Ersin Akbaylar
Başkan Yardımcısı: Hüseyin Eren
Genel Sekreter: Aydın Kızılay
Sayman: Alpaslan Filiz
Asil Üye: Gökhan Kaya
Asil Üye: Hür Özbey
Asil Üye: Tugay Yok

Disiplin Kurulu
Ediz Demir
Cengiz Özgan
Mehmet Özdamar
Şükrü Filiz
Aykut Ergezen

Denetleme Kurulu
Rıfat Becerik
Hakan Akbaylar
Yunus Aydın

Mevcut Yönetim Kurulu

Başkan: Ersan Tüyene
Başkan Yardımcısı: Şenol Telciler
Genel Sekreter: Tuğyan Demirkıran
Sayman: Cem Aloğlu
Asil Üye: Binnaz Gürgen
Asil Üye: Ceylan Dinçel
Asil Üye: Derya Durak

Disiplin Kurulu
Ferruh Eroğlu
Mehmet Zeki Akşehirli
Emir Ataşen
Mehmet Kaya Başakın
Serdar Karataş

Denetleme Kurulu
Alper Akyüz
Nejdet Çalışkan
Murat Altıok

Delegeler
Kamil Nuri Gizer
Ersan Tüyene
Bayram Sarıkoç
Tuğyan Demirkıran
Emir Ataşen
Binnaz Gürgen
Şenol Telciler
Ferruh Eroğlu