Form ve Belgeler
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
2024 YILI FİYAT TARİFESİ
SIRA NO BELGE TÜRÜ 2024 YILI ÜCRETİ (TL)
RUHSAT/İZİN
TIBBİ CİHAZ SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZLERLE İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER
242 OPTİSYENLİK MÜESSESESİ RUHSATI 2.246,69 TL
243 OPTİSYENLİK MÜESSESESİ PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ 1.151,61 TL
247 DEFTER TASDİKİ 130,70 TL
260 OPTİSYENLİK MÜESSESESİ KİMLİK KARTI
268,48 TL
NOT: 1, 4 ve 46 nolu Cumurbaşkanlığı Kararnamesi ile 542 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca 2024 yılı fiyatları belirlenmiştir.
ÖDEMELER BAĞLI OLUNAN İLÇE MAL MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAPILACAKTIR.