Optisyenler Ziyaretçiler İçin Aydınlatma Metni

ZİYARETÇİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR AYDINLATMA METİNİ


3. BÖLGE İZMİR OPTİSYEN - GÖZLÜKÇÜLER ODASI olarak Anayasa ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince çalışanlarımızın ve siz sayın ziyaretçilerimizin sağlığı ve güvenliği için binamızda ve binamıza giriş ve çıkışlarda güvenlik kamerasıyla izleme, ziyaretçilerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktayız.


ODA, 6698 sayılı Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, 3. BÖLGE İZMİR OPTİSYEN - GÖZLÜKÇÜLER ODASI’nın Kanun kapsamında ziyaretçilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.


Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu maksatla ODA olarak işlediğimiz kişisel veriler ziyaretçilerin ad ve soyadları, kapalı devre güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerdir. Giriş esnasında gerekmedikçe ziyaretçiden kimlik alınmamakta, alındığı takdirde de ziyaretçiden alınan kimlik içerisinde bulunan ad-soyad hariç herhangi bir başka kimlik bilgisi, ( T.C. kimlik numarası, kan grubu, din vb gibi kimlik üzerinde bulunan veriler.) hiçbir suretle tarafımızca işlenmemektedir. Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.


Ziyaretçiler olarak tarafımıza şahsen kimliğinizi ispatlamanızla 6698 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi gereği ODA’ya yazılı olarak başvurmanız neticesinde taleplerinize tarafımızca en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Ziyaretçi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan haklarınız:


a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

f)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


İletişim Bilgileri:

Veri Sorumlusu: 3. BÖLGE İZMİR OPTİSYEN - GÖZLÜKÇÜLER ODASI

Adres:MİLLİ KÜTÜPHANE CADDESİ, NO:19 TİBAŞ İŞHANI, KAT:4, D:401 Konak/İZMİR

İntenet Sitesi: https://izmir.ogo.org.tr/

E-Posta: izmir@ogo.org.tr KEP: izmirogo@hs01.kep.tr