Sorumlu Müdür, Satış ve Tanıtım Elemanı Sınav Başvurusu Hakkında
26 Mart 2024 Salı
Satış ve Tanıtım Elemanı Eğitim Başvurusu için mezuniyeti uygun olmayan (en az ön lisans mezunu olmayan) ortaöğretim mezunlarına dolaylı yoldan başvuru imkânı sağlanmıştır.
Sorumlu Müdür, Satış ve Tanıtım Elemanı Sınav Başvurusu Hakkında

Başvuru Tarih Aralığı 12 Mart– 07 Nisan 2024
Eğitim Başlangıç/Bitiş Tarihi 09-23 Nisan 2024
Sınav Tarihi 25 Nisan 2024
Telafi Sınav Tarihi 2 Mayıs 2024

Başvuru: 25.04.2024 tarihli sınava katılabilmek için eğitim başvurusunda bulunacak adayların en geç 07.04.2024 günü mesai bitimine kadar başvurularını kesinleştirmiş olmaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerine ilişkin detaylı bilgi almak için http://tcesis.org/basvuru-surecinde-izlenecek-yol/adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili sınav dönemi son başvuru tarihine kadar başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları iptal edilecektir. Başvurusu iptal olan adaylar, aday işlemleri paneli üzerinden başvurusunu yenilemelidir.

Ücretlendirme : Eğitime başlamak isteyen adayların, eğitim ücretlerinin son başvuru tarihinde mesai saati bitimine kadar hesaba geçmiş olması gerekmektedir. Eğitim ücretini ilan edilen süre içerisinde ödemeyen adayların eğitimleri açılmayacaktır. Ödeme hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Ödeme ile ilgili problem oluşmaması için bankaların EFT/Havale saatlerinin göz önünde bulundurulması adayların yararına olacaktır.

Eğitim: Başvurusunu zamanında tamamlayan ve başvurusu uygun bulunan adayların eğitimleri 09.04.2024 tarihinde açılarak eğitim başlangıç tarihinde SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim portalına https://uzet.sakarya.edu.tr/ adresi üzerinden giriş sağlanmakta olup eğitim başlamadan eğitim portalına giriş yapılamamaktadır.

Eğitim, eğitim portalı üzerindeki ders materyali ile uzaktan gerçekleştirilmekte olup videolar, eğitim bitiş tarihine kadar istenen gün ve saatte izlenebilir.

Eğitimi açılan kursiyerlerin sınavlarının açılabilmesi eğitim videoların izlemiş olmaları gerekmektedir. Eğitimi tamamlamayan adayların başvuruları Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz ‘un 8. madde 6. paragrafı gereği iptal edilecek, iptal edilen başvurular için eğitim ücretinin iadesi yapılmayacaktır. Eğitimin tamamlanmasından kastedilen, eğitim videolarının en az %90 oranında izlenmiş olmasıdır. Eğitimi tamamlama yüzdesi her ders için ayrı ayrı olmak üzere eğitim portalı üzerinde görüntülenebilmektedir.

Sınava giriş öncesi devam kontrolünde dikkate alınacak son tarih 23.04.2024 Salı günü saat 17:00’dir.

Sınav:

1- Eğitimini tamamlayarak sınav hakkı elde eden adaylara 24 Nisan günü SMS ile bilgilendirme yapılarak sınav giriş bilgileri iletilecektir.

Sınava katılım sağlanabilecek saatler aşağıdaki gibidir:

Başlangıç Bitiş
Sorumlu Müdür Sınavı 11:00 12:30
Satış ve Tanıtım Elemanı Sınavı 09:00 10:30
Klinik Destek Elemanı Sınavı 15:30 17:00

Sınav bitiş saatlerinde ilgili sınava ait tüm sınav oturumları sonlanacaktır. Bu nedenle, 1 saat olan sınav süresinin kullanılabilmesi için bitiş saatinden 1 saat önce sınava başlamaları adayların lehine olacaktır.

2- Eğitim başvurusu kabul edildiği halde ilgili sınav döneminde açılmış eğitime katılmayan adaylar sınav hakkı elde edemeyecek ve başvuruları iptal edilecektir. İptal durumda ücret iadesi yapılmayacaktır.

3- 25.04.2024 tarihli sınavda başarısız olan veya herhangi bir nedenle sınava katılmayan adaylar, kalan 1 sınav hakkını 02.05.2024 tarihli telafi sınavında kullanacaklardır. Telafi sınavına da katılmayan veya sınavdan başarısız olan adayların başvuruları iptal edilecektir. Başvurusu iptal edilen adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

4- İlan edilen eğitim döneminde eğitim veya sınava katılmayacak adayların, herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına, son başvuru tarihine kadar info@tcesis.org adresine mail göndermek suretiyle başvurularını geri çekmeleri önemle duyurulur. Aksi halde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ‘nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz ‘un 8.madde 8.paragrafı gereği, başvuru iptal edilecek ve eğitim ücreti iade edilmeyecektir.

Satış ve Tanıtım Elemanı Eğitim Başvurusu için mezuniyeti uygun olmayan (en az ön lisans mezunu olmayan) ortaöğretim mezunlarına dolaylı yoldan başvuru imkânı sağlanmıştır:

Tıbbi Cihaz Kayıt Elemanı Yeterlilik Belgesine sahip olduktan sonra TİTCK’nın kayıt ve bilgi yönetim sisteminde en az iki yıl süre ile tıbbi cihaz kayıt işlemi yapan kişilerin Satış ve Tanıtım Elemanı olarak görev almak istemesi halinde Satış ve Tanıtım Elemanı Yeterlilik Belgesi almak üzere aşağıda belirtildiği şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir;
a) Söz konusu görev sürelerine ilişkin olarak TİTCK’ya Ek-9 da yer alan dilekçe ile başvuru yapılması,
b) TİTCK tarafından yazılacak cevabi yazıda, Satış ve Tanıtım Elemanı olarak görev alınabileceğine yer verilmesi durumunda, alınan resmi yazı ile birlikte TCESİS’e başvuru yapılarak eğitim ve sınavlardan başarı ile geçmesi ve Yeterlilik Belgesinin alınması,
c) Görev alınacak tıbbi cihaz satış merkezi için Satış ve Tanıtım Elemanı çalışma belgesi almak üzere ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğüne başvuru yapılması.

Sorumlu Müdür Eğitim Başvurusu için mezuniyeti uygun olmayan (en az lisans mezunu olmayan) kişilere başvuru yolu açılmıştır:

Tıbbi cihaz satış merkezlerinde Satış ve Tanıtım Elemanı veya Klinik Destek Elemanı olarak en az dört yıl süre ile görev yapan kişilerin, Sorumlu Müdür olarak görev almak istemesi halinde aşağıdaki adımlar izlenmelidir;
a) Söz konusu görev sürelerine ilişkin olarak Satış ve Tanıtım Elemanı ve/veya Klinik Destek Elemanı çalışma belgesinin düzenlendiği il/ilçe sağlık müdürlüklerine Ek-8 de yer alan dilekçe ile başvuru yapılması,
b) Satış ve Tanıtım Elemanı ve/veya Klinik Destek Elemanı çalışma belgesine sahip olarak tıbbi cihaz satış merkezlerinde toplamda en az dört yıl görev yaptığına ilişkin ilgili il/ilçe sağlık müdürlüklerinden alınan resmi yazı/yazılar ile birlikte TCESİS’e başvuru yapılarak eğitim, sınav ve Yeterlilik Belgesi Başvurusu ile ilgili süreçlerin tamamlanması,
c) Görev alınacak tıbbi cihaz satış merkezi için Sorumlu Müdür çalışma belgesi almak üzere ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğüne başvuru yapılması.