Seçimlerin İptali Hakkında
2 Eylül 2022 Cuma
Seçimlerin İptali Hakkında
Ülke genelinde Optisyen-Gözlükçüler Odalarının ilgili mevzuat gereği eylül ayında yapılması kararlaştırılan seçimli genel kurullarına ilişkin II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası nezdinde yapılan itiraz sonucunda Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından Ankara Odası'nın seçimli genel kurulu iptal edilmiştir. Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu'nun iptal kararının kaldırılıp seçimlerin yapılması adına Yüksek Seçim Kurulu nezdinde yapılan itiraz başvurusundan da olumlu sonuç alınamayıp Yüksek Seçim Kurulu tarafından itiraz başvurusunun reddine karar verilmiştir. Yaşanan bu gelişmeler ışığında bağlı bulunduğumuz Konak 1. İlçe Seçim Kurulunca daha öncesinde III. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası olarak seçimli genel kurulumuzun yapılmasına ilişkin verilen karar kaldırılarak aşağıda sunulan yeni karar ile Odamızın da seçimli genel kurulunun iptal edilmesine Konak 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından kendiliğinden karar verilmiş ve tarafımıza bildirilmiştir. Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.