Mali Genel Kurul İlânı
13 Ağustos 2021 Cuma


GENEL KURUL İLÂNI

I- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyen-gözlükçüler odamızın, 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü  maddesine göre uygulanması gereken 6643 sayılı Kanun ve 24.05.209 yayım tarihli Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yılın Eylül ayında yapılması gerekli olan malî genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:

1) Malî Genel Kurulun Yapılacağı 1. Toplantı:

a) Yer                                   : 3. Bölge İzmir Optisyen Gözlükçüler Oda Ofisi

Milli Kütüphane cad.No:19 Tibaş işh. No:4/401 Konak/İZMİR

b) Tarih                             :  10/09/2021 Cuma

c) Saat                                :  10.00-13.00

 

2) Malî Genel Kurulun Yapılacağı 2. toplantı:

a) Yer                                   : Best Western Konak Hotel

Mithatpaşa Cad. No:128 Konak-İZMİR

b) Tarih                             :  11/09/2021 Cumartesi

c) Saat                                :  10.00-13.00

 

3) Gündem                               :

i.  Yoklama

ii.  Açılış ve saygı duruşu

iii.  Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili

iv. Oda yönetim kurulunun önceki dönem çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve

oylanması,

v. Oda denetleme kurulunun önceki dönem denetleme raporunun okunması, görüşülmesi

ve oylanıp onaylanması,

vi. Odanın geçmiş dönem faaliyetleri de değerlendirilerek, oda yönetim kurulu veya oda üyeleri

tarafından  teklif ettiği takdirde tahminî bütçenin yeniden düzenlenmesi, görüşülmesi ve

oylanıp onaylanması,

vii. Bina ve araç satın alınması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve

oylanıp onaylanması,

viii. Dilek ve temenniler

 

1- Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, malî genel kurul toplantısı, bir gün sonra 11/09/2021 (Cumartesi) gününde, aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

III- 5193 sayılı Kanun ve 6643 sayılı Kanun ile Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre; malî genel kurula katılabilmek için, oda üyesi olmak şarttır.

IV- Anılan mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca; üyelerimizin, malî genel kurulu toplantısına katılmaları mecburîdir. Mazeretinden dolayı genel kurul toplantılarına katılamayacak olanlar, mazeretlerini bu yazının alındığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabûl edilmeyenler hakkında, aynı 6643 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (1.406,64TL para cezası) uygulanacaktır.

V- Odamıza kayıtlı bulunan bütün optisyen ve gözlükçü meslektaşlarımıza duyurur ve genel kurul toplantısına katılmalarını önemle rica ederiz.

Oda Yönetim Kurulu adına