KVKK İşlemleri İle İlgili Bilgilendirme Hakkında
14 Aralık 2021 Salı
KVKK İşlemleri İle İlgili Bilgilendirme Hakkında
Sayın Üyemiz ;
Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında tarafınıza ilan edilen firma yetkilileri ile yaptığınız görüşmelerde bazı yanlış anlaşılmalar olduğu bildirimlerinin alınması üzerine iki önemli konuda bilgilendirme yapılması uygun bulunmuştur.

KEP ADRESİ ALMAK ZORUNDAYIM ?
Hayır. Ancak kep adresiniz yok ise Verbis başvurunuzun posta yolu ile yapılmasıgerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular min.5-6 gün sürmektepostadan kaynaklı gecikmeler yaşanabilmektedir. Kep adresi üzerindenyapılan başvurularda ise 24 saat içerisinde Verbis aktivasyonutamamlanmaktadır.

SANTRAL SES KAYDI OLMAK ZORUNDA MIDIR?

Hayır. Ancak mevcut sisteminizde bir santral sistemi var ise veya ses kaydıtutuyor iseniz görüşmenin yapıldığı yöntem ile KVKK bildirimi yapılması Aydınlatma metnine ulaşım internet sitesinin adresinin müşterinizeiletilmesi zorunludur. Ayrıca kişisel verilerin iletildiği en önemlinoktalardan olan telefon görüşmeleri şikayet durumlarında bu izninalındığı tek delil ve kanıt olarak adli makamlarca kabul edildiğibilgisini paylaşmak isteriz.