Fiyat Etiketi Bulundurma Zorunluluğu Hakkında
7 Ekim 2020 Çarşamba
Sayın Üyemiz;

Ticaret İl Müdürlüğü ve Mahalli Belediyeler tarafından yapılan denetimlerde sıkıntı yaşamamanız için fiyat etiketi yönetmeliği gereği (Resmî Gazete Tarihi: 28.06.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29044) satışı yapılan tüm ürünlerin üzerinde aşağıda koyu renkle belirtilen özelliklere sahip etiketlerinin bulundurulması ve ayrıca önceki paylaşımlarımızda da belirttiğimiz üzere optik ürünlerin karekodlarının bulundurulması gerekmektedir. Bilgilerinize.

Fiyat etiketi yönetmeliği ; Etiket bulundurma zorunluluğu MADDE 5 – (1) “Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

(2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur:

a) Malın üretim yeri,
b) Malın ayırıcı özelliği,
c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,
ç) Malın birim fiyatı.

(3) İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması zorunludur.

Bilindiği üzere etiketlerde Yönetmeliğin 3. Maddesinde belirtilen üretimi yapılan ülkenin yazması gerekliliği tarafımızca bilinip şu aşamada yazılması çok mümkün olmadığından, süreç içinde bu düzenlemenin hayata geçebilmesi için Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulumuz çözüm getirmek için Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürmektedir.