E-Ticaret Siteleri ' Gel Al Noktası ' Hakkında
15 Aralık 2021 Çarşamba
E-Ticaret Siteleri  ' Gel Al Noktası ' Hakkında
Sayın Üyemiz;

Bazı E-ticaret sitelerinde  Optisyenlik müesseselerinin “gel-al noktası” “teslimat noktası” olduğu konusundaki şikayetler yoğun bir şekilde  Odamıza gelmektedir. Aşağıdaki Kanun ve yönetmelik maddelerinden ve SGK sözleşme hükmünden anlaşılacağı üzere bu konu hiçbir tartışmaya yer vermeksizin kesinlikle yasaktır. Bu türden uygulama içinde olan üyelerimizin bu uygulamaları bir an önce sonlandırmalarını rica ederiz. 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun İKİNCİ BÖLÜM “Optisyenlik Mesleğinin İcra Edilmesi-Optisyenlik Uygulamaları Madde 6-Optisyenler, optisyenlik yaptıkları sürece müesseselerinde başka bir iş yapamaz ve müesseselerini muayenehane gibi kullandıramazlar”denmektedir.28886 sayılı OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yasaklar MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen hususların yapılması yasaktır. c) Optisyenlik mesleğini icra edenlerin, optisyenlik yaptıkları sürece müesseselerinde başka bir iş yapmaları ve müesseselerini muayenehane gibi kullandırmaları. Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi 5.4.12. Sözleşmenin feshini gerektiren ve aynı zamanda 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve aynı Kanuna bağlı yönetmelik hükümlerini ihlal eden fiil/fiillerin tespiti halinde, durum müessesenin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne ve varsa mesul müdürün bağlı olduğu derneğe bildirilir. Denmektedir.