65 Yaş Üzeri Üyelerimize Önemli Duyuru
11 Aralık 2020 Cuma
Sayın Üyemiz;

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun gereği Optisyenlik Müessese Ruhsatnamesi çıkartılması için istenilen evraklar; Madde 7- Ruhsatname başvurusu ve Belgeler e) bendinde Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu istenir denmektedir.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin talebi üzerine ; Ruhsat başvurusu esnasında daha önce heyet raporu vermemiş 65 yaş üzeri Mesul Müdür ve/veya Personel çalışma Belgesi ile çalışan üyelerimizin Özel veya Devlet Hastanesinden çalışmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına dair en az 3 hekim imzalı ve Başhekim onaylı heyet raporu alması ve bağlı olduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne iletmesi gerekmektedir. Bilgilerinize.

NOT: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız görüşmede Covid 19 salgını nedeniyle hastanelerde salgın riski gözetildiğinden, pandemi süreci sona erdikten sonra istenen heyet raporlarını en kısa sürede bağlı olduğunuz İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmeniz gerekmektedir.

Ruhsat başvurusu esnasında daha önce heyet raporu vermemiş 65 yaş ve üzeri çalışan mesul müdür/personel çalışma belgeli kişilerin Sorumlu Müdür kimlik kartı başvurularında heyet raporu vermesi zorunludur.