10.06.2020 Tarihinde Sağlık Bakanlığının Yayınladığı Optisyenlik Müesseseleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
10 Haziran 2020 Çarşamba

COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 243
50. OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
a. Pupillametre veya odaklama terminali,
b. Cam kesme taşları (otomatik veya manuel),
c. Kanal açma makinesi(nylor),
d. Çerçeve ısıtıcısı,
e. Matkap, küçük el aletleri, pens ve el takımı,
f. Kontakt lens satışı yapılıyor ise lenslerin muhafaza edileceği uygun bir dolap ve gerekli diğer muhafaza gereçleri.
g. Okuma eşeli.
göze uyumunu kontrol eder, Gerektiğinde bilgisayarlı görme kontrolü yapar.
Optisyenlik müesseseleri, göz hekimi tarafından tanısı konmuş hastalara veya estetik amaçlı olarak kişilere optik gereçlerin (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlandığı ve satıldığı yerlerdir. Optisyenlik müesseseleri, hastalara yapılacak bilgisayarlı görme kontrolü, gözlüğün göze uyumunu kontrol etme gibi işlemlerin uygulanması ve göz ile ilgili ürünlerin satışı sırasında sosyal mesafeyi korumanın zorluğu ve elle temasın yoğun olması nedeniyle COVID-19 yayılmasını önlemek için önlemler alınması gereken iş yerlerindendir.
Optisyenlik müesseselerindeki işlemler randevu sistemi ile yürütülmelidir. İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. İş yerinin girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her zaman dolu olması sağlanmalıdır.
50.1. İş Yerinde Personeli Korumaya Yönelik Önlemler » Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı personel çalıştırılmamalıdır
» Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
» Müşteri departmanı ve atölyede çalışacak personelin çalışma yerleri sabit
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI244
olmalıdır.
» Fokometre ve pupillametre veya odaklama terminali kullanımı ve gözlük çerçevesi deneme işlemleri ile ilgili inceleme süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır.
» Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
» Fokometre ve pupillametre kullanılması durumunda müşteri ile 1 metreden yakın mesafe olabileceğinden tıbbi maske, yüz koruyucu veya koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
» Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
» Personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her müşteriden sonra ellerini temizlemelidir.
» Göz ile ilgili muayeneler sırasında optisyenler her hasta için tek kullanımlık steril olmayan eldiven giymelidir. Eldiven giymeden önce ve işlem sonrası eldiven çıkartılmasını takiben eller 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı ya da alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Aynı eldiven ile diğer bir işleme geçilmemeli ve çevreye dokunulmamalıdır. Her hastadan sonra eldivenler çıkarılmalı ve kapaklı çöp kutusu/çöp torbasına atılmalıdır.
» Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. Bu alanların sık sık havalandırılması sağlanmalıdır.
50.2. Müşterilere Yönelik Önlemler » Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır.
» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan müşteriler bu iş yerine alınmamalıdır.
» Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi
COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 245
sağlamaları hususunda uyarılmalıdır.
» Müşterilerin maske takarak bu iş yerlerine girmesi sağlanmalıdır. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.
» Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.
» Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.
» Müşteriler tarafından denenen gözlük çerçeveleri yerine konulmadan önce %70 alkol ile dezenfekte edilmelidir. Müşterilerin dokunduğu ayna ve diğer yüzeyler de %70 alkol ile dezenfekte edilmelidir.
» Müşteriler iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalmalıdır.
» Müşterilere içecek ikramı yapılmamalıdır.
50.3. Çalışma Sürecine Yönelik Önlemler » Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalı şekilde) müşteriler içeri alınmamalıdır.
» Personel ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır.
» Randevulu sistemle çalışılması teşvik edilmelidir.
» Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her yerde (iç ve dış mekan dahil) mesafeler yer işaretleriyle belirlenmelidir.
» Müşterilerden işyerine tek başlarına girmeleri istenmelidir. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalıdır.
» Fokometre ve pupilemetre kullanılması sırasında, eller çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla çevreye dokunmadan cihazda sabit kalmalıdır. Mümkünse her hasta işleminde aletlerin elle tutulan kısımlarına tek kullanımlık kılıf takılmalı, takılamadığı durumlarda her hastadan sonra cihazın, üretici firma önerilerine göre temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
» Müşterilere ürün tanıtımında kullanılan kataloglar salgın döneminde kullanılmamalıdır.
» Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI246
50.4. İş yerlerinde Ortam Düzenlenmesi, Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması, » İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.
» İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.
» İş yerlerinin özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
» Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfekte edilmeli ve bir dakika kuruması beklenmelidir.
» Çalışma tezgâhları, ekipmanları ve aletleri her müşteriden sonra düzenli olarak temizlenmeli, %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.
» Optisyenlik müesseselerinde yer alan atölyelerde bulunması gerekli olan cam kesme taşları (otomatik veya manuel), kanal açma makinesi (nylor), çerçeve ısıtıcısı, matkap, küçük el aletleri, pens ve el takımı gibi araçların mümkünse hep aynı kişiler tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Bu durum söz konusu olmadığında ise %70’lik alkol ile silinerek dezenfekte edildikten sonra kullanması sağlanmalıdır.
» Denenen ürünler ve ortam için Ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır. Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.
» Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.
» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 247
» İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanmalıdır.
» Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
» Varsa iş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalıdır. İş yeri lavabosu sık aralıklarla temizlenmelidir.