Denetleme Kurulumuz Tarafından İlk Denetimimiz Yapılmıştır