Yönetim Kurulu’nun 2020 Yılına Ait Faaliyetleri ve Bilgilendirmesi Hakkında
21 Ocak 2021 Perşembe
Değerli Meslektaşlarımız,

Sizlere verdiğimiz sözlerle, bizlere inanarak ve onayınızla Mart 2020 de göreve geldik. Yetki aldığımız andan günümüze kadar verdiğimiz sözleri yerine getirme iradesini gösterme bilinciyle hareket etmekteyiz.

Yıllardır sektörümüzün hayali olan Oda ve Birlik Kanunlaşma süreci çok zorlu aşamalarla hayata geçmiştir. Her yeni kurulan yapılarda olduğu gibi Oda ve Birlik yapılanmasında da işin doğası gereği, ilk olmanın dezavantajı nedeniyle bu sıkıntıları maalesef günümüz sektör temsilcilerinin tamamı yaşamış, hatta üstüne pandemi sürecinin eklenmesiyle de bu sıkıntılı süreç çok daha fazla uzamıştır. Pandemi sürecinin sona ermesiyle topluma ve camiamıza büyük katkılar sağlaması için önemli bir araç olan mesleki örgütlenmemizin faydalarını en kısa sürede adım adım görmeye başlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar başlıca:

-Odamız İzmirli meslektaşlarımıza yakışacak bir ofise kavuşmuş

-Kurum örgütlenmesi tamamlanmış

-İlgili kurumlarla ilişkiler kurulmuş

-Üyelerimizin ve işyeri ziyaretçilerimizin sağlığı için müesseslerimizin pandemi tedbirleri kapsamında kurallara uyumu sağlanmış

-Birliğimizle Ankara ve Antalya’da Kanun/Mevzuat çalışmalarında bulunulmuş

-Kurumlara koruyucu gözlük bağışı yapılmış

-Kanunsuz reklam ve tanıtımlarla idari mücadele edilmiş ve edilmekte

-Yönlendirmeyle çok yönlü olarak idari açıdan ve kamu bilgilendirmesi yöntemiyle etkili bir mücadele kararlı bir şekilde yürütülmüş ve yürütülmekte

-Meslektaşlarımızın kurumlarla yaşadığı problemler nedeniyle cezai yaptırımlara maruz kalmaları önemli ölçüde engellenerek, çözüme ulaştırılmış (en çok emek ve zaman alan konuların başında gelmektedir)

-Sağlık mensubu olduğumuza dair yasal kimlik kazandıran Sorumlu Müdür Kimlik kartları, çalışmalarımızla tüm sektöre kazanım olarak sağlanmış, (ayrıca bu kartlarla sokağa çıkma yasaklarında da muafiyet kolaylığı sağlanmış)

-Lazer ameliyatları ile ilgili etik dışı pazarlamayla çok yönlü mücadele yürütülmekte bunun bir parçası olan vatandaşlarımızı bilinçlendirici tanıtımların müesseselere ulaştırılması sağlanmış,

– Pandeminin başlangıcında İzmir Ticaret Odası meslek komitesi üyeleriyle koordineli çalışarak İzmir Ticaret Odasının desteğiyle SGK ödemelerinden 6 ay boyunca kurumlara olan borçlarının kesintilerinin yapılmaması sağlanmış ve devamında özel şartlarla çıkan Nefes kredisi kapsamına, Optisyenlik Müesseselerinin de aynı şartlarla alınması sağlanmış (Bu vesile ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kuruluna ve Meslek Komitesi Üyelerine tekrar teşekkür ederiz),

– Aidat ödemelerinin rahat yapılabilmesi adına uzaktan ödeme ve taksitli ödeme imkanı için bankalarla anlaşmalar yapılmış,

– Web sitemizi günümüz koşullarına uygun hale getirmek için revizesi sağlanmış,

– Kamuyu bilinçlendirici kamu spotları hazırlanıp geniş kitlelere ulaşması için ücretli yayınlarının yapılması sağlanmış,

-Yaşanan deprem felaketinde depremzedelere yardım eli uzatılmış ve bölgedeki meslektaşlarımızın organize olması sağlanarak yapılan yayınlarla mağdurların gözlük ihtiyacı karşılanmış,

– Ve doğal olarak orta ölçekli bir işletmede olduğu kadar iş yükü olan birçok rutin işleyişin kanunlara ve mevzuatlara göre uygun şekilde yürütülmesi sağlanmıştır,

Yukarıda yazdığımız, sıraladığımız faaliyetlerin hiçbir şey ifade etmediğini düşünen meslektaşlarımıza şunları belirtmek isteriz; Unutmayınız ki biz yöneticiler mevcut işyerlerimizi bırakarak başka yerlerden gelir sağlama rahatlığı ve ailelerimizin pandeminin yaşanmadığı bir bölgede yaşadığı huzuruyla çalıştığımızı düşünüyorlar herhalde. Şuna inanmalarını istiyoruz ki hiç görmezden geldikleri yukarıdaki çalışmalar, kurumlarda salgın dolayısıyla yaşanan yoğunlukta her şeyi eş zamanlı yönetmenin çok kolay olmadığını, değerlendirmelerini yaparken biraz empati kurmalarını özellikle rica ediyoruz.

Bizler bu iş yükünün bilinci ve sorumluluğu ile hizmet etme arzusuyla bu görevlere talip olduk ve takdirlerinizle de göreve geldik. Her türlü yapıcı eleştiri de gelişmemize hiç şüphesiz fayda sağlayacaktır. Ancak farklı platformlarda bizlere yöneltilen haksız eleştiri ve bilgi karmaşasından dolayı bazı konularda açıklama yapma ihtiyacı duyduk şöyle;

1-Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri ve Birlik mümessilleri hiçbiri huzur hakkı, maaş ve herhangi bir isim altında bir ücret almamaktadır. (Doğru bir yöntem olarak düşünmesek de) Mevcut kanunlara göre bu türden bir ücret almak mümkün de değildir. Bu yönde de bir girişimimiz yoktur. Ayrıca bahsi geçen tüm kurul üyelerinin tamamı aidatlarını tam ve zamanında ödemektedirler. (Bu bilinçle, isteyerek bu görevlere talip olduk herhangi bir şikayetimiz yok, yapılan yanlış bilgilendirme yerine doğrusunun bilinmesi için ifade ihtiyacı duyulmuştur)

2-Mesleğimizin geleceğini inşa etmekte önemli bir kazanımımız olan bu yapıların tek gelir kaynağı olan aidatlar geleceğimiz için vereceğimiz aylık 100TL gibi bir ödemeden ibaret olup, bu rakamı geri çekmek türünde günü kurtaracak vaatlerdense alım gücümüzü yükseltecek projelere yönelerek, bu rakamın ödenirken alım gücümüz içinde hissedilmez duruma gelmesi yönünde politikaları yürütmenin mesleğimizin ve bizlerin geleceğine katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

3- Odamıza kayıt yaptırmayan ilimiz sınırlarında tespit ettiğimiz çok az sayıda meslektaşımız bulunmaktadır. Bu meslektaşlarımıza gerekli tebligatlar yapılmış devamında da hukuki işlemlere başlanmıştır. Bu konuda, emsalen alınan 6643 sayılı Oda ve Birlik kanunumuzun 1.maddesi yürürlükte iken aksi bir uygulama yapma veya toleranslı davranma gibi bir yetkimiz yoktur, bu işlemi kanunlar çerçevesinde sonuç alınıncaya kadar götürmek mecburiyetimiz vardır ve Yönetim Kurulunun inisiyatifinde değildir.

4-Aidatların tahsilat yöntemi ve zamanlaması konusu; Aidatların neredeyse tamamına yakını tahsil edilmiş olup çok az bir kısmına yasal işlem uygulanma aşamasında İlimizde yaşanan deprem felaketinden dolayı işlemler ertelenmiştir. Aidat tahsilatı yönetmeliğimizin 51. maddesi gereği icra iflas kanunlarına tabi bir kamu alacağıdır bu konuda Yönetim Kurulunun hiçbir özel yetkisi yoktur. Bu konudaki görüşümüz de Odanın varlığına inanarak her türlü güçlüğe rağmen gecikmeye girmeden zamanında ödeme yapan çoğunluğun, adalet hissiyatının korunarak mesleğine sahip çıkışına destek olmaktır. Ve böyle bir anlayışta olan meslek grubunun temsilcileri olmaktan gurur duyarak bu hassasiyeti gösteren tüm meslektaşlarımıza ayrıca teşekkür ederiz. (Pandemi süreci gibi özel durumun varlığından dolayı aidatların ertelenmesi ve/veya miktarının azaltılması için girişimlerde bulunulmuş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır)

-Evet sürekli gelen eleştiri Odalar ne iş yapıyor ki; hiçbir şey yapmıyorlar,

-Diğeri, yönlendirmeler son hızıyla devam ediyor, Odamız hiçbir şey yapmıyor.

Yönlendirme konusu yılların nasır tutmuş kronik bir sorunudur, bundan beslenen bir sistem var ve bu kanunsuzluğu her şeye rağmen sürdürme direnci gösteriyorlar, bu konuda biraz sabır talep ediyoruz. Süreçlerimiz ilerliyor, sonuç alabilmek için tüm yasal yöntemler yürütülüyor. Bu konuda görev süremiz içinde çözüm üretemememiz, bulunduğumuz makamı da doğal olarak devam ettirmeyi hak etmediğimiz düşüncesiyle hareket etmekteyiz.

Gündemimizde olan çözüm bekleyen birçok konu var. Bunların hepsinin kararlı bir şekilde hayata geçmesi için, tüm samimiyet ve gayretle çalışacağımızdan endişeniz olmasın.

Başlıcaları;

-5193 sayılı kanunumuzun günün ihtiyaçlarına göre Birliğimiz öncülüğünde tadili ve buna bağlı olarak kontak lens satışlarının internet üzerinden yapılmasının engellenmesi,

-İş yeri sahibi ve mesul müdürü aynı olan şahıs firmalarının diğer meslek odalarından kaydının sildirilmesi,

– Etik dışı tüm reklam ve tanıtımların, talep yaratıcı lazer reklamları da dahil kalıcı bir çözümle ortadan kaldırılması,

– Yönlendirmenin tamamen son bulması,

– Gözlükte SGK desteği imkanlarının vatandaşlarımız ve mesleğimiz lehine iyileştirilmesi,

– Reçete üretiminin artırılmasına yönelik diğer sektör temsilcileri ile ortak projelerin hayata geçirilmesi

Vs.

Somut olarak gözle görülemeyen yapılan çalışmalara baktığınızda maalesef pandeminin enerjimizi ne kadar emdiğini gördüğünüzü umarak, bundan sonra en kısa sürede normalleşmeye başlandığında, sırasıyla hayata geçmesini istediğimiz konularda yapıcı eleştiri ve katkılarınızla desteğinizi beklemekteyiz.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bizlere inanarak katkı sunan ve bu davranışları ile yönetimimize çalışma azmi veren kıymetli meslektaşlarımıza, ayrıca yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı ofis çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

3. BÖLGE İZMİR OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER ODASI
YÖNETİM KURULU