VERBİS (KVKK) Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru
11 Mart 2021 Perşembe
VERBİS (KVKK) Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru
Değerli Üyelerimiz;

KVKK Kurumu ve TOGB ile optisyenlik müesseselerinin VERBİS kayıt zorunluluğundan istisna ile muaf tutulması taleplerimizi içeren resmi yazılar ile başvuruda bulunmuştuk.

VERBİS için verilen son kayıt tarihi olan 31.03.2021 günü yaklaşması ve henüz kurumdan müesseselerimiz için resmi bir açıklama yapılmaması sebebiyle odalarımız olarak VERBİS kaydı yükümlüğünü yerine getirmek ve KVKK’ya uyum sağlamak maksadıyla optisyenlik müesseselerine özel, yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalınmaması adına gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Üyelerimizin faydalanabileceği Odamıza özel 125₺+KDV fiyat anlaşması yapılmıştır. Kayıt ve mali yükümlülük gerçek ve ya tüzel kişiliğe sahip Optisyenlik Müesseselerine aittir. Odamız diğer Bölge Odalarımızla beraber toplu hizmet sözleşmesi yaptığından, alternatif firmalara göre daha cazip bir fiyatla anlaşma sağlamıştır. Odamız Optisyenlik Müesseselerine KVKK’ya uyum sağlamak maksadıyla danışman firma seçeneği sunmaktadır. Odamızın anlaştığı firma ile çalışma zorunluluğu olmayıp, kendi tercih edeceğiniz firmalar ile de anlaşma sağlayabilirsiniz. KVKK’ya uyum süreci ÜÇ aşamadan oluşmaktadır.

1.AŞAMA

Toplu hizmetten faydalanmak isteyen üyelerimizin VERBİS ön kaydını hazırlamış olduğumuz videoda belirtilen adımları izleyerek tamamlayıp, 19.03.2021 tarihinde VERBİS kullanıcı adı ve şifrelerini almış olmaları gerekmektedir. 20.03.2021 tarihi itibariyle Kullanıcı adı ve şifresini alan müesseseler toplu hizmetten faydalanarak asıl kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Kayıt işlemi şahıs firmalarında firma sahibinin kimlik numarası, şirketlerde vergi numarası üzerinden oluşturulmalıdır. Birden fazla şubesi bulunan firmaların tek kayıt oluşturmaları yeterlidir.

NOT: Yapılan anlaşma ile hizmet almak isteyen üyelerimizin ekteki talep formunu en geç 17.03.2021 tarihine kadar whatsapp (0 553 952 81 15 – 0 530 155 59 86) veya mail (izmir@ogo.org.tr) yoluyla Odamıza göndermesi gerekmektedir. Diğer Odalar ile eş zamanlı yürütülecek olan bir proje olması sebebiyle, 17.03.2021 tarihinden sonra müracaat eden üyelerimizin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Alınacak hizmetler aşağıdaki dökümanda sıralanmıştır;

2.AŞAMA

20.03.2021-31.03.2021 TARİHİ ARASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

*Üye Kuruluşların basılı ortamlarında ve dijital ortamlarında bulunan verileri DPO(Veri Koruma Görevlisi) sertifikalı veri envanter uzmanı tarafından tespit edilerek, işlenen verilerin hangi veri kategorisinde olduğu, veri sahiplerinin kimler olduğu, verilerin hangi amaçlar ve yöntemler ile işlendiği, kurum içindeki, kurum dışındaki ve var ise bulut ortamı ile yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşım amaçlarının, yöntemlerinin, saklama sürelerinin ve saklama alanlarının belirlenmesi amacı ile veri yaşam döngüsünü ortaya koyacak faaliyet bazlı Veri Haritası çıkartılacaktır,

*Üye Kuruluşların iş faaliyetlerine özel olarak Nexta Envanter Uzmanları ve Danışman Avukatları ile birlikte hazırlanan örnek Kişisel Veri Envanteri Üye Kuruluşlar ile paylaşılarak, VERBİS bildirimlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecekleri VERBİS Kaydı Online Toplantısı yapılacaktır.

3. AŞAMA

31.03.2021 TARİHİ SONRASI YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

*Veri envanterinde tespit edilen veri sahipleri ve faaliyetler için KVKK konusunda Uzman Danışman Avukat tarafından Üye Kuruluşların sektörel faaliyeterine özel olarak ”Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e uygun şekilde Aydınlatma Metinleri ve Açık Rıza Formları oluşturulacaktır.

*Üye Kuruluşların iş ilişkisinde bulunduğu taraflar envanter çalışmasında belirlenerek çalışanlarına ve tedarikçilerine yönelik Gizlilik Sözleşmeleri hazırlanacaktır,

*Üye Kuruluşların 3.Taraf sözleşmelerinde kullanılacak Ek Protokoller hazırlanacaktır,

* İlgili kişilerden gelebilecek KVKK başvurularını zamanında değerlendirebilmeleri ve uygun cevaplandırmayı yapabilmeleri açısından Üye Kuruluşların işyerlerinde ve Web sayfalarında kullanacakları İlgili Kişi Başvuru Formu hazırlanacaktır.

*Üye Kuruluşların kişisel veri işleyen tüm çalışanlarına özel olarak ONLİNE platformda Farkındalık Eğitimi verilerek, KVKK konusundan Uzman Danışman Avukat tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yükümlülükleri, sorumlulukları, yaptırımları ve kişilerin Kanun kapsamında sahip olduğu haklar aktarılacak, Bilgi Güvenliği Kıdemli Danışmanı tarafından Üye Kuruluşun Veri Güvenliğinin sağlanması için çalışanların dikkat etmesi gereken temel noktalar aktarılacaktır,

*Üye kuruluşların belirttikleri mail adreslerine iletilecek GAP Analizi formu ile KVKK-Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen Teknik Tedbirler uyumluluğu analiz edilerek Üyelerin Veri Güvenliğinin sağlanması konusundaki tespitleri yapılıp, ihtiyacı olan tüm gereksinimleri Teknik Tedbirler Uyum Raporu hazırlanarak Üye Kuruluşlara sunulacaktır,

*Üye Kuruluşun iş faaliyetine özel olarak Kurumsal Politika ve Prosedürler oluşturulacaktır.

** Odamız ile Nexta Danışmanlık Firması arasında yapılan protokol sadece üyelerimize özel fiyat avantajı sağlamaktadır. Hatalı kayıtlar ya da eksikliklerden oluşabilecek olası her türlü cezai yaptırımlar Optisyenlik Müesseseleri sorumluluğundadır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

Adres: Nasuh Akar Mahallesi 1407 Sok. No:4 06520 Çankaya/ANKARA