Sosyal Güvenlik Kurumu Sevk Belgesi ve E-Rapor Hakkında
18 Mayıs 2021 Salı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sevk Belgesi ve E-Rapor Hakkında
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan duyuru doğrultusunda;

1- Hasta müracaat tarihi ile teslim tarihi arasındaki 5 iş günlük süre içerisinde hastalarınızın Covid-19 veya karantina gibi sebeplerden dolayı müessesenize müracaat edememeleri durumunda; hasta beyanı alınmak koşuluyla medula optik provizyon sistemine reçete girişine izin verilmektedir. Herhangi bir beyan olmadan Medula Optik provizyon sistemine reçete girilmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Reçete inceleme birimleri tarafından cezai işlem uygulanacaktır.

2- Yeşil kart, 65 yaş aylığı alan ve/veya 5510 sayılı kanunun 60’ncı maddesi gereği bu kapsamda olan diğer kişilerin kamu hastanelerinden aldıkları gözlük reçeteleri sevk belgesi alınmaksızın kabul edilebilmektedir. Fakat özel hastanelerden aldıkları gözlük reçetelerinin SGK tarafından kabul edilebilmesi için sevk belgelerinin de reçeteye eklenmesi gerekmektedir. Aksi halde 60 C-1 (yeşil kartlılar), 60 C-3 (65 Yaş Aylığı) alanlar, 60 ıncı maddenin (12,13,14) fıkralarında tanımlanan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen reçeteler Medula Optik Provizyon sisteminde müstehaklık görünmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme yapılamamaktadır. ”Sevk Belgesi Alması Gerekenler” incelemek için tıklayınız.

3- 1 Haziran itibariyle müessesenize manuel rapor ile müracaat eden hastaların reçetenin düzenlendiği kurumla irtibata geçmesi e-rapor düzenlenmesi sağlanılarak Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilmesi gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sevk Belgesi ve E-Rapor Hakkında
Sosyal Güvenlik Kurumu Sevk Belgesi ve E-Rapor Hakkında