Önemli Duyuru!
9 Temmuz 2021 Cuma
Önemli Duyuru!
Değerli Meslektaşlarımız;

3/6/2021 tarih ve 31500 sayı ile OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler neticesinde Optisyenlik Müessese Ruhsatnamesi çıkartılması için Oda kayıt belgesi zorunluğu getirilmiştir. Kayıt yaptırmayan kişilerin ruhsatnameleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edileceğinden, mağduriyetlerin yaşanmaması adına ivedilikle Oda kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Sorumlu Müdür kimlik kartı verilmeye devam edilecektir. Bu kapsamda sorumlu müdür ile personel çalışma belgesi olanlar iki adet vesikalık fotoğraf, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2021 yılı fiyat tarifesinde belirtilen 56 TL sorumlu müdür ve personel kimlik kartı ücreti ödediğine dair dekont İlçe Sağlık Müdürlüğünüze müracaat edebilirsiniz. Düzenlenen kimlik kartlarının daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilgili optisyenlik müesseselerine tutanak karşılığında teslim edilecek, işten ayrılışı yapılan mesul müdür/personel çalışma belgeli kişilerin kartlarının bağlı oldukları ilçe sağlık müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten önce sorumlu müdür kimlik kartı almış olanlar kartlarını kullanmaya devam edebileceklerdir.

Sorumlu Müdür Kimlik Kartı ücretinin (56 TL) yatırılacağı hesap numarası;

İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
Hesap no: T.C. Ziraat Bankası Konak Şubesi
TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15

Yönetmeliğin değişen maddelerini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

3. Bölge İzmir Optisyen Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK