Nisan 2020 Dönemi Optik Reçete ve Fatura İşlemleri Hakkında
14 Mayıs 2020 Perşembe
Nisan 2020 Dönemi Optik Reçete ve Fatura İşlemleri Hakkında
Değerli Üyelerimiz Meslektaşlarımız ;

Bilindiği üzere COVİD 19 pandemisi nedeniyle Nisan 2020 dönemi içerisinde Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalılar ve yakınlarına sözleşme gereği sunulan hizmetlerde 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü sigortalılara uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ve pandemi hastanesine dönüştürülen sağlık merkezlerinde poliklinik hizmeti sunulamaması gibi sebeplerden dolayı müessese mesul müdürlüklerince medula optik provizyon sistemine kayıt edilen reçete sayısının az olduğu bilinmektedir.

SGK dönem sonlandırma ve fatura işlemlerini dönem olarak aldığı için bu döneme ait kayıt yapılan reçete sayısına bakılmaksızın dönem sonlandırma ve fatura ve eklerinin hazırlanması periyodik olarak yapılmalıdır.

Kuruma teslimi konusunda ise konu müessesenin tasarrufunda olmakla birlikte gelecek aya ait fatura işlemleri ile birlikte iki ayrı zarf ile de teslim yapılabilir.

Kuruma iki zarf birlikte gelecek ay teslim edilme yöntemi seçilirse fatura bedeli de bir ay geç ödeneceği de dikkate alınmalıdır.

Manuel reçete ve fatura ekleri medula optik provizyon sistemine reçete tarama işlemi Kurum tarafından yapılan duyuru gereği ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini, diğer bir ifade ile bu reçete ve fatura ekleri taranmayacaktır.

Bilgilerinize ..