Mevzuata Aykırı Yapılan Yanıltıcı Reklam ve Tanıtım Faaliyeti Hakkında Cezai İşlem
30 Haziran 2021 Çarşamba
Mevzuata Aykırı Yapılan Yanıltıcı Reklam ve Tanıtım Faaliyeti Hakkında Cezai İşlem
Sosyal medyada mevzuata aykırı yanıltıcı reklam ve tanıtım faaliyeti yapan Doktor hakkında müracaatımız üzerine Samsun Tabip Odası yönetim kurulu kararıyla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılmış ve konuya ilişkin görevlendirilen incelemeci raporunun hazırlanmasının ardından Samsun Tabip Odası Onur Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanmıştır.

Sosyal medyada mevzuata aykırı yanıltıcı reklam ve tanıtım faaliyeti yapan Doktor hakkında Türk Tabipleri Birliği Kanun’u gereği 2021 yılı en yüksek üye aidatının 5 katı para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.