Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Duyuru
4 Mart 2021 Perşembe
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Duyuru
Değerli Meslektaşlarımıza Duyuru;

Bilindiği üzere KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyum süreci 24 Mart 2016 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bugüne kadarki süreç içerisinde gerçek ve tüzel kişiliğe sahip herkesin KVKK ile uyumlu hareket etmesi gerekiyordu.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesine göre VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt zorunludur. Yasa, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan VERBİS sistemine gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetine başlamadan önce kayıt zorunluluğu getirmiştir. Ancak, bu zorunluluğun bizim mesleğimiz için geçerli olmaması ve istisna meslekler kapsamına alınması için gerekli girişimler yapılmış olup sonuçları beklenmektedir.

Kuruma yapmış olduğumuz girişimlerin olumsuz olması durumunda kanuna uyumla ilgili verilen son tarihe göre (31.03.2021) VERBİS ve KVKK konularında Oda olarak alt yapı çalışmalarımız hazırlanmış olup, ivedilikle harekete geçerek kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli paylaşım yapılacaktır. Kısa bir süre daha bu konuyla ilgili herhangi bir firmayla anlaşma yapmadan beklemenizi rica ederiz.

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği’ne ve Kişisel Verileri Korunma Kurumuna yazdığımız yazılar aşağıdaki linklerdedir.