E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında
9 Şubat 2021 Salı
E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında
Sayın üyemiz;

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren odamız üyeleri e. Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

9 Şubat 2021 Salı 31390 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 526 nolu Vergi Usul Yasası genel tebliği ile aşağıda sayılan sektörlerde hasılat koşulu aranmaksızın 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e.Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

İlgi tebliği ile e. Fatura uygulamasına geçişi zorunlu olan işletmeler aşağıda sayılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan;

Sağlık hizmeti sunucuları
Medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler, hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri,
Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar,
Eczaneler,
Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,
Optisyenlik müesseseleri,
İşitme merkezi,
Kaplıcalar,
Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri,
Ecza depoları vb.

01 TEMMUZ 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

e. Fatura uygulamasına nasıl geçilir ?

e. Fatura uygulamasına geçebilmek için öncelikle www.portal.kamusm.gov.tr adresindeki başvuru sertifikasını doldurarak mali mühür edinmelisiniz.

e. Fatura hangi program ile kullanılır ?

e. Fatura bilgisayarınıza kuracağınız mali mühür ( akif ) programını kurmalısınız.

e. Fatura için muhasebe programı alınacak mı?

e. Fatura kullanımı için bir muhasebe programına gerek yoktur. Ancak, kesilen faturaların sisteme işlenebilme, karşı firmaya gönderilebilmesi için GİB ( gelir idaresi ) sistemini yada Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) onaylı özel entegratör firmalar ile anlaşma yaparak e. Fatura uygulamasını kullanabilirsiniz.

e. Fatura uygulamasına daha erken geçilebilir mi?

e. Fatura uygulamasına geçiş 1 temmuz 2021 tarihinden öncede yapılabilir.

Daha geniş bilgi için mali Müşavirinizi arayınız.

Entegratör firma konusunda Birliğimiz tarafından çalışma yapılmakta olup, çalışma sonuçlandığında siz üyelerimize bilgi verilecektir.

9 Şubat 2021 Salı 31390 sayılı Resmî Gazeteyi okumak için tıklayınız.