Çek İbrazı ve Ödemelerine İlişkin Yeni Düzenleme Hakkında
30 Nisan 2020 Perşembe
Çek İbrazı ve Ödemelerine İlişkin Yeni Düzenleme Hakkında
Ticaret Bakanlığı, tam kapanma kısıtlaması döneminde çek ibrazı ve ödemelerde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yapılan yeni düzenlemeye ilişkin uygulamalara açıklık getirmiştir.

İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir.

Anılan düzenleme ile hem Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Ticaret Bakanlığı’nın konu ile alakalı basın duyusu için tıklayınız.