3. Bölge İzmir Optisyen Gözlükçüler Odası Mali Genel Kurulu Hakkında
9 Eylül 2020 Çarşamba
Odamız mali Genel Kurulu ilk Toplantısı 23.09.2020 Çarşamba Saat 10.00’da Milli Kütüphane Cad. No:19 Tibaş işh. Kat:4/401 Konak-İZMİR adresindeki Oda ofisimizde yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci Toplantı 26.09.2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Best Wetern Hotel KONAK’ta (Mithatpaşa Cad. No:128 Konak-İZMİR) aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

GÜNDEM ;

1. Açılış
2. Genel Kurul Divan adaylarının belirlenmesi ve seçimi
3. Saygı Duruşu-İstiklal Marşı
4. Yönetim Kurulu çalışma raporunun sunumu
5. Mali raporun sunumu
6. Denetleme Kurulu raporunun sunumu
7. Raporlar üzerine görüşmeler
8. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
9. 2020-2021 tasarı bütçesinin görüşülmesi ve oylanması
10. İktisadi işletme kurulmasının karara bağlanması
11. Dilek ve öneriler
12. Kapanış.