Yönetmeliklere Yönelik Yapılan Çalıştay Hakkında
28 Eylül 2020 Pazartesi
Değerli Meslektaşlarımız,

17-18-19-20 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da yapılması planlanan, yardımlaşma sandığı yönetmeliğinin ayrıca oda ve birlik kanumuzun yönetmeliğinin tadil çalışmalarına yönelik çalıştay covid-19 tedbirleri sebebi ile Antalya’da yapılmıştır. Toplantıya Birlik Merkez Yönetim Kurulu, Birlik Hukuk Danışmanı, 20 oda bölgesi Başkan ile birlikte 1 delege olmak üzere illerimizi 2’şer kişi temsilen katılmışlardır.

Dört gün boyunca uzun mesailer verilerek ilgili yönetmeliklerin her maddesi üzerinde ayrı ayrı istişareler yapılmış, konsensüs sağlanabilmesi için önemli gayretler sarf edilmiştir. Mesleğimizin gelişimine katkı sağlayacak öneme sahip olan bu hukuki metinlerin sadece birkaç maddesinde hukuk tekniği açısından çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Taslak çalışmalara son şeklinin verilebilmesi için Birlik Merkez Yönetim Kurulu , Oda Yönetimleri, ilgili komisyonlar ve hukuk servisimiz konu üstüne çalışmaktadır. Merak edilen konu, içeriğinin yayınlanıp yayınlanmaması hususu Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun taktiridir.

Hazırlanan bu yönetmelikler Birlik Merkez Heyeti Yönetim Kurulumuzun yakın bir tarihte açıklayacağını düşündüğümüz Seçimli Genel Kurul takvimine göre de resmî gazete yayınlanıp yürürlüğe girecektir. Mesleğimiz adına yapılan bu çalıştay tüm muhatapları tarafından ilgi ile karşılanmış, toplantı esnasında yaşananlar mesleğimizin geleceğine olan umutları yeşertmiş ve dostlukları pekiştirmiştir. Bu vesile ile Birlik Merkez Heyeti başkanımız Sayın Mahmut Aydın’a, Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na, tüm Odalarımızdan gelen Başkanlarımıza ve Delegelerimize vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, geleceğimiz için hayırlı olmasını dileriz.

Yönetim Kurulu