Yazar Kasa Pos Fiş Kesme Limiti Hakkında
6 Ocak 2023 Cuma

Değerli Üyelerimiz,

30/12/2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmakla yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544) ekinde bulunan Vergi Usul Kanununda yer alan ve 01/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlara ilişkin listeye göre; fatura kullanma mecburiyeti 4.400₺ olarak açıklanmıştır.

Dolayısıyla 4.400₺ ve üzeri tutarlar için fatura düzenleme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bilgilerinize.