Sgk’lı Çalıştıran İşverenlerin Yapması Gereken E-tebligat Başvurusu Hakkında
28 Ocak 2022 Cuma
Değerli Üyelerimiz;

24/09/2021 tarih ve 31608 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik’e istinaden SGK lı işçi çalıştıran bütün işverenlerin 31 Ocak 2022 tarihine kadar e-tebligat sistemine kayıt oluşturulması gerekmektedir.  e-Tebligat ile ilgili detaylı bilgileri mali müşavirinizden alabilirsiniz.Kayıt işlemi çok kısa sürede e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.


Kayıt işlemleri için aşağıdaki videodan destek alabilirsiniz.