Sgk İçin Önemli Duyuru!
26 Kasım 2020 Perşembe
Sgk İçin Önemli Duyuru!
Sayın Üyelerimiz;

SGK İzmir İl Müdürlüğü yetkilisi ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde gözlük fatura ve eki belgelerinin tesliminde bazı aksaklıklar olduğu saptanmış ve sizlere bildirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Yapılacak dosya tesliminde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Bilgilerinize.

1-Evraklar şeffaf föye (dosya) konulduktan sonra mavi telli dosya ile teslim edilecektir.
2-İlk sırada fatura dilekçesi olmalıdır.
3-e-reçete çıktısı konulmamalıdır.
4-Teslim edilen evraklar 1 asıl 2 fotokopi olmalıdır.( Fatura dilekçesi, Fatura, İcmal listesi)
5-Faturalarda firma sahibinin ıslak kaşe ve imzası, mesul müdürün kaşesi olmalıdır.
6- Kurum personelinin kısa süreli çalışması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için dosya tesliminin son günlere bırakılmaması rica olunur. Kurum personeli mesai saatleri 08:00-12:30 13:00-16:30
7-Dosya tesliminin son gününün hafta sonuna gelmesi durumunda dosyalar ilk iş günü teslim edilebilir.