Sgk Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı
27 Eylül 2021 Pazartesi
Sgk Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan, Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik  24.09.2021 tarihli Resmi Gazete nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan Yönetmelik, elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlandı.

Yönetmelikle beraber, Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenlerle ilgili yapılan tüm işlemler elektronik ortama taşınmış olacak. Gönderilen işyeri tescil bilgileri, fark işçilik tutarları, idari para cezaları, ödeme emirleri  gibi işlemler elektronik ortamda işverene gönderilecek.

Tebligatın gönderildiği tarihi izleyen beşinci gün tebliğ edilmiş sayılacak.

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde ise diğer usullerle tebligat yapılabilecek.

İşverenler Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundalar.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Tebligat Uygulaması ne tür faydalar sağlayacak:

  • Bilgi veya belge anında işverenin eline ulaşmış olacak,
  • Bilgi veya belgeyi üçüncü bir kişinin görme riski ortadan kalkacak, kişisel veriler korunacak,
  • Tebligatın ne zaman yapıldığı, kime yapıldığı, eklerinin neler olduğu konularında ihtilaflar ortadan kalkacak,
  • Belgeler başkaları tarafından değiştirilemeyecek,
  • Posta masrafı azalacak,
  • Kağıt, zaman ve enerji tasarrufu sağlanacak.

NOT: Uygulamaya 01/10/2021 tarihinde geçilecek olup, SGK tarafından uygulamanın usul ve esasları belirlenmemiştir. İçerik açıklandığı tarihte tekrar duyuru yapılacaktır.