Sektörümüze Yönelik Açıklama
11 Şubat 2022 Cuma
Sektörümüze Yönelik Açıklama
Kıymetli meslektaşlarımız ve sektör temsilcilerimiz;

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, düzeltilmesi  talebiyle kanunumuzun bazı maddelerini Türkiye Büyük Millet Meclisine  göndermiştir. Bu durum üzerine, ülkemizdeki her meslek örgütünde olduğu gibi Birliğimizin yönetimi de , meslektaşlarının oyları ile göreve gelen Bölge Odalarının da  görüşlerini alarak kanun taslağını hazırlamışlar ve kurulan ortak bir komisyonla da süreci yürütmeye başlamışlardır. Büyük özenle hazırlanan kanun taslağımızın, hedeflendiği gibi yasalaşması durumunda, mesleki anlamda yaşadığımız sıkıntılara çözüm olacağı da bir gerçektir. Niyetlerinin iyi olmadığı aşikar olup,  meslek camiası tarafından dışlanmanın eşiğine gelmiş çevrelerce, ”yeni taslak ile aidatların yükseltileceği”(gerçek;tam tersi), ”yöneticilerin kendilerine göre kanun yaptığı” gibi üzücü ve kırıcı söylemlerle yanlış algılar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu gayretlerle süreci sulandırarak akamete uğratmaya çalışan, sadece kendi menfaatlerini düşünen kişi ve kuruluşlar, manasız ve asılsız içerikli dilekçe imzalatmak gibi çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu türden girişimlere itibar edilmemesini  önemle rica ederiz. Ülkemizin ve meslektaşlarımızın menfaati  doğrultusunda, Anayasal temsil yetkisi olan Birlik ve Bölge Odalarının var gücüyle çalışmakta olduklarını saygılarımızla bildiririz.


İzmir Optisyen Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu