Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
31 Temmuz 2023 Pazartesi
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Değerli Üyelerimiz;

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ve 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ile sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler belirlenmiştir. Bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.Buna göre sağlık sunumuna ilişkin tanıtım ve bilgilendirmelerde; örtülü ve açık reklam yapılması yasaklanmıştır. Genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu kılınmıştır. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilecektir. 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.