Pasif Üyelerimize Önemli Duyuru!!!
29 Kasım 2022 Salı
Sayın Üyelerimiz;

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 30.06.2021 gün ve YD İtiraz No: 2021/670 sayılı kararıyla Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin 12nci fıkrası hakkında ‘’Odaya kaydolmayı gerektiren mesleki faaliyetlerini herhangi bir sebepten dolayı bırakmış olanların talepleri halinde, yıllık aidat ödeme mecburiyeti ile seçme ve seçilme hakkı olmaksızın üyelik kayıtları devam eder.’’ yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.Bu karardan ötürü, herhangi bir nedenle mesleki faaliyet yürütmediğinden yıllık aidat ödeme mecburiyeti olmaksızın Oda kaydı devam eden üyelerimiz (yani pasif üyelerimiz) Cuma gününe denk gelen 30/12/2022 tarihine kadar ‘’ Oda kaydının devam edip etmemesi’’ hususunda kararını ıslak imzalı dilekçe ile Odamıza bildirmesi gerekmektedir. Üye kaydını sildirmeyi talep eden üyelerimiz kayıt sildirme dilekçesini, üye kaydının devam etmesini isteyen üyelerimiz ise aktif üyelik dilekçesini doldurması gerekmektedir.Bu tarihe kadar Oda kaydının silinmesini talep eden pasif üyelerimizin kaydının silineceği, (üye kaydının silinmesi halinde tekrar üye olmak istemeleri durumunda yeniden giriş aidatı ödemeleri gerekmektedir) silinme talebinde bulunmayan üyelerimizin ise artık pasif üyelik kalktığından üyelikleri 01/01/2023 tarihinde otomatik olarak aktif hale geleceğinden  aidat yükümlülüğü altında üyeliklerinin devam edeceği hususu bilgilerinize arz olunur.