Özel Retina Göz Hastanesi ve FTB Göz Sağlık Tic. Ltd. Şti. İsimli Sağlık Kuruluşlarının İnternet Sitelerinde Mevzuata Aykırı Yapılan Reklamları Durdurma Kararları Verilmesi Hakkında
11 Ekim 2021 Pazartesi
Özel Retina Göz Hastanesi ve FTB Göz Sağlık Tic. Ltd. Şti. İsimli Sağlık Kuruluşlarının İnternet Sitelerinde Mevzuata Aykırı Yapılan Reklamları Durdurma Kararları Verilmesi Hakkında
Özel Retina Göz Hastane isimli firmanın ve FTB Göz Sağlık San. Tic. Ltd. Şti 'de çalışan göz hekimi tarafından internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında mevzuata aykırı yapmış oldukları tanıtımlar ile ilgili Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz müracaatlar neticelenmiş olup adı geçen internet sitelerinde anılan reklamları durdurma cezası verilmiş,  reklam kurulu kararlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. (Reklam Kurulunun 14/09/2021 tarih 313 sayılı toplantısında 72 no’lu karar)