Hatırlatmadır!!! Sgk E-reçete uygulaması, Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında
27 Eylül 2021 Pazartesi
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 25.08.2021 tarihinde yayınladığı "e-reçete uygulaması hakkındaki ve fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması" başlıklı haberleri aynı gün sitemizden duyurulmuştu.
Hatırlatmadır!!! Sgk E-reçete uygulaması, Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında
Haber içeriği nedeniyle;


1-01/10/2021 tarihinden itibaren sadece güvenli elektronik imza ile e-reçete düzenlenecek olup, bu tarih ve sonrasında düzenlenmiş manuel reçeteler işleme alınmayacaktır.
2-MEDULA Sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, reçete manuel olarak düzenlenebilecek olup, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle ereçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilecek, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından da onaylanacaktır.
3-Söz konusu e-reçetenin düzenlenebilmesine ilişkin Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde tüm işlemlerin tamamlanarak entegrasyon sağlanacaktır.
4-Konu ile ilgili olarak yaşanabilecek aksaklıklar için tmdestek@sgk.gov.tr mail adresinden iletişim kurulacaktır. 


**Yapılan yeni düzenlemeler neticesi Adana, Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illeri ve bağlı illerde de, tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerin 01/10/2021 tarihi ve sonrasında karşıladıkları reçetelere ait fatura ve eki belgelerin taranarak Kurumumuza teslim edilmesi zorunludur. Taranmamış fatura ve eki belgeler Kurumca kabul edilmeyip taranmak üzere iade edilecektir. 

01/10/2021 tarihi ve sonrasında karşılanan reçete ve eki belgelerin sisteme taranması işlemleri için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsiniz. Bilgilerinize.