Bölgesel Temsilci Ataması Hakkında
7 Ağustos 2020 Cuma
Bölgesel Temsilci Ataması Hakkında
Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Oda temsilcilikleri MADDE 47 “ Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulduğu takdirde odanın faaliyet bölgesine dahil il ve ilçe merkezleri ile gerek görülecek olan diğer yerlerde Kurulun görev süresince çalışmak üzere oda temsilcileri atayabilir ” denmektedir. Fakat bölgelerimizin de yönetimde söz sahibi olabilmesi için Yönetim Kurulumuzun kanunen atama yetkisi olsa da demokratik teamüllere bağlı kalarak seçim geleneği yerleşmesi adına temsilcilerin, meslektaşlarımızın tercihine göre belirlenmesine karar verilmiştir.

Aşağıda bölge adları yazılı listede faaliyet gösteren temsilci olmak isteyen üyelerimizin 30.07.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar oda sekretaryamızla irtibata geçerek isimlerini bildirmeleri rica olunur.

Bir bölgede birden fazla aday olması durumunda seçim yapılmasına, aday çıkmayan bölgelerde Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kişilerin temsilci olarak atanmasına karar verilmiştir.

Oda Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil üyelerinin aday olmaması tavsiye kararımızdır. Seçilen temsilciler ile ilgili mevzuat hükümleri seçimlerden sonra kendilerine bildirilecektir.

Yönetim Kurulu

Listede Adı-Soyadı olmayan üyelerimizin odamız ile irtibata geçmesini rica ederiz.