Bilim ve Eğitim Komisyonu Toplantısı Hakkında
11 Nisan 2022 Pazartesi